Người nước ngoài chính thức được phép mua nhà tại Việt Nam

0 bình luận

Luật Nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chiều 25/11 cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà […]

Xem thêm