0 bình luận

Sở Tài nguyên và Môi trường cần lựa chọn các quận, huyện còn nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu để ưu tiên triển khai thực hiện trước.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5638/UBND-TNMT, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố.UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai ngay việc công nhận sổ đỏ; chủ động giải quyết, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; lựa chọn các quận, huyện còn nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu để ưu tiên triển khai thực hiện trước.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội, báo cáo UBND thành phố quyết định phê duyệt trước ngày 15/8/2014.

Được biết, trước đó ngày 20/6/2014, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, quy định nội dụng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài, chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố.

 khan-truong-cap-so-do-theo-luat-dat-dai-2013

Tính đến hết năm 2013, tỷ lệ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân tại Hà Nội đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu đạt 99,6%. 

Tính đến tháng 6/2014, trên địa bàn thành phố vẫn còn 211.780 thửa đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng chưa cấp được sổ đỏ, trong đó có tới 67.769 thửa chưa kê khai cấp sổ đỏ; trên 144.000 thửa còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm và nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng nên các quận, huyện còn để lại chưa giải quyết.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội