0 bình luận

6 tháng cuối năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự án Tổng kiểm kê đất đai năm 2015 và chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tổng kiểm kế đất đai vào năm 2015.

Chiều 30/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7 để thông tin về một số lĩnh vực được dư luận quan tâm.

Thông tin về những hoạt động nổi bật của Bộ TNMT 6 tháng đầu năm 2014, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, Bộ đã tiến hành 14 cuộc thanh, kiểm tra, trong đó có 1 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng. Xử phạt vi phạm hành chính 259 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Những lĩnh vực bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều nhất là môi trường và khoáng sản.

Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, Bộ đã chỉ đạo triển khai Luật theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức Hội nghị phổ biến, đào tạo đội ngũ báo cáo viên về Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các bộ, ngành và Sở TNMT tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, kết quả khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số loại khoáng sản quan trọng.

Đặc biệt, kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được phê duyệt. Bộ cũng đã tập trung hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đã tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 5 mỏ với tổng số tiền thu được hơn 870 tỷ đồng.

sap-co-dot-tong-kiem-ke-dat-dai

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ TNMT sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về khung giá đất và ban hành các thông tư hướng dẫn. Chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các huyện điểm. Trình Thủ tướng Chính phủ dự án Tổng kiểm kê đất đai năm 2015, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tổng kiểm kế đất đai vào năm 2015.

Bộ cũng đang khẩn trương trình Chính phủ ban hành Chỉ thị nhằm tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Triển khai đấu giá thí điểm các mỏ khoáng sản. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương và tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện các đề án, nhiệm vụ Chính phủ giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt quan tâm tới công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Theo Chinhphu.vn