0 bình luận

BẢNG TRA MỆNH CUNG XEM HƯỚNG NHÀ

Khi kết hợp cung mệnh của người với 8 hướng sẽ ra 8 dòng khí saucách tính cung mệnh 2
1. Sinh khí
2. Thiên y
3. Diên niên
4. Phục vị
Đó là 4 khí tốt nhất
Và 4 khí xâu như:
5. Tuyệt mệnh
6. Ngũ quỷ
7. Lục sát
8. Họa hại

Tóm tắt:

Dựa vào năm sinh và cung mệnh để chọn hướng nhà như sau:

– Người cung: Khôn, Đoài, Càn, Cấn thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc

– Người cung: Chấn, Tốn, Ly, Khảm thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam

Tính nhanh Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh